Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện Đồng Hỷ khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (25/10/2017)

Sáng ngày 25/10, tại hội trường lớn của huyện, HĐND huyện Đồng Hỷ khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ 6 (Kỳ họp bất thường) nhằm thông qua việc điều chỉnh một số chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2017 sau khi điều chỉnh địa giới hành chính; điều chỉnh bổ sung danh mục công trình đầu tư công giai đoạn 2016-2020; thông qua việc thành lập đoàn giám sát của HĐND huyện năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Văn Sỹ - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Khắc Tân - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Văn Thủy - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQ huyện; Các đại biểu HĐND huyện; Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; Các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Đồng chí Phạm Văn Sỹ - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Văn Sỹ - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nêu rõ: “Việc điều chỉnh bàn giao ba đơn vị hành chính là xã Linh Sơn, Huống Thượng và thị trấn Chùa Hang về thành phố Thái Nguyên quản lý đã tác động và ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ các chỉ tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2017 và những năm tiếp theo, ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 – 2020 và định hướng chiến lược phát triển kinh tế xã hội của huyện trong thời gian tới. Do vậy, tại kỳ họp này, HĐND huyện tập trung xem xét điều chỉnh một số chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2017, xem xét, điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 cho phù hợp với tình hình hiện nay và yêu cầu phát triển của huyện trong thời gian tới. Đây là những nội dung có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ và phát triển của huyện”.

Tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND huyện đã xem xét, thảo luận và thông qua 3 báo cáo; 3 tờ trình và 1 thông báo về việc biến động số lượng Đại biểu HĐND huyện và việc điều chuyển đại biểu HĐND huyện đến sinh hoạt tại các đơn vị bầu cử, tổ đại biểu HĐND huyện. Các báo cáo và Tờ trình xem xét tại kỳ họp lần này có liên quan đến việc phát triển kinh tế - xã hội, đời sống dân sinh trên địa bàn huyện thời gian tới. Cụ thể là: Tờ trình về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2017; Tờ trình về điều chỉnh bổ sung danh mục công trình đầu tư công giai đoạn 2016-2020 và Tờ trình về việc thành lập Đoàn giám sát của HĐND huyện năm 2018.

Theo đó, sau khi điều chỉnh một số chỉ tiêu cơ cấu kinh tế của huyện có nhiều thay đổi. Cụ thể: Về ngành công nghiệp, xây dựng theo kế hoạch đã giao đầu năm là 51% nay giảm còn 38,8%; ngành dịch vụ từ hơn 29% giảm còn 25,7%; ngành nông, lâm nghiệp thủy sản từ 19,25% tăng lên 35,5%; Tổng giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng từ 3.100 tỷ đồng giảm còn 1.780 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và tiêu dùng từ 1.120 tỷ đồng giảm còn 640 tỷ đồng: giá trị sản phẩm trên 1ha đất nông nghiệp từ 105 triệu đồng giảm còn 90 triệu đồng; Sản lượng lương thực có hạt  từ 45.300 tấn giảm còn 39.200 tấn; diện tích một số cây trồng chủ yếu, tổng đàn vật nuôi; và một số chỉ tiêu về văn hóa, xã hội khác cũng đều phải điều chỉnh giảm.

Về danh mục công trình đầu tư công giai đoạn 2016-2020  điều chỉnh giảm 65 dự án và điều chỉnh bổ sung 44 dự án.

Đối với Đoàn giám sát của HĐND huyện được thành lập sẽ thực hiện giám sát công tác quản lý, sử dụng đất công; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu trên địa bàn huyện. Thời gian thực hiện giám sát vào trung tuần tháng 5 năm 2018.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2017 và một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm. Theo đó, 9 tháng qua tình hình kinh tế của huyện tiếp tục được giữ ổn định và phát triển. Sản xuất nông, lâm nghiệp đạt được kết quả tích cực, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt trên 1.000 tỷ đồng, bằng 75,2% kế hoạch và tăng 4% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng lương thực có hạt cả năm đạt trên 52.600 tấn, bằng 117% kế hoạch, diện tích gieo cấy lúa lai đạt trên 26%. Diện tích chè trồng mới tiếp tục tăng và vượt chỉ tiêu so với kế hoạch. Sản lượng chè búp tươi đạt trên 31.000 tấn, duy trì và dần mở rộng diện tích chè VietGAP, công tác quảng bá, xây dựng nhãn hiệu trà được đẩy mạnh. Chăn nuôi, thú y được thực hiện tốt. Về giao thông, xây dựng đến nay đã khởi công 56 công trình,dự án, nghiệm thu 6 công trình, dự án và gần 40 km nền đường. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân. Trong 9 tháng đã giải quyết trên 7.000 hồ sơ giao dịch về đất đai. Tổng thu ngân sách trong cân đối đạt hơn 122 tỷ đồng. Trong lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm thực hiện tốt, công tác y tế đáp ứng nhu cầu của người dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Thủy- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện báo cáo tiến độ xây dựng khu hành chính mới của huyện

Cũng tại kỳ họp các đại biểu đã được nghe báo cáo về tiến độ thực hiện xây dựng khu hành chính mới của huyện. Đến thời điểm này đã cơ bản giải phóng mặt bằng xong đối với diện tích đất quy hoạch xây dựng khu tái định cư Gò Cao và trụ sở cơ quan huyện. Phấn đấu đến năm 2018 sẽ hoàn thành khu trụ sở hành chính mới và hoàn thành việc chuyển toàn bộ các cơ quan nhà nước đến khu trung tâm hành chính mới vào năm 2020.

Việc điều chỉnh 3 đơn vị hành chính cũng đã gây biến động số lượng đại biểu HĐND huyện. Sau khi bàn giao 2 đại biểu HĐND huyện về thành phố Thái Nguyên, đến nay, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 còn tổng số 35 đại biểu. Thường trực HĐND huyện cũng đã có quyết định chuyển sinh hoạt 6 đại biểu HĐND huyện và bố trí sắp xếp đại biểu sinh hoạt tại các tổ.

Sau khi thảo luận, các đại biểu HĐND đã biểu quyết thông qua 3 Nghị quyết: Nghị quyết về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2017 huyện Đồng Hỷ; Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình đầu tư công giai đoạn 2016-2020 và Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát của HĐND huyện năm 2018.

Đại biểu HĐND huyện biểu quyết thông qua các Nghị quyết

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Văn Sỹ - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: “Thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, tuy kết quả kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh trong 9 tháng qua đạt khá toàn diện song nội dung công việc phải tổ chức thực hiện trong thời gian tới còn rất lớn và nhiều thử thách mới. Do vậy đồng chí đề nghị các cấp, các ngành, cán bộ và nhân dân trong huyện tiếp tục đoàn kết, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nêu cao tinh thần trách nhiệm phối hợp tổ chức thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của huyện trong năm 2017. Đề nghị thường trực HĐND, các ban, các tổ, các vị đại biểu HĐND thường xuyên giám sát việc thực hiện các nghị quyết mà kỳ họp đã thông qua để các chỉ tiêu đó sẽ được thực hiện hoàn thành, thắng lợi vượt mức góp phần từng bước xây dựng huyện nhà phát triển trong giai đoạn mới”.

Sau một buổi sáng làm việc khẩn trương, với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm Kỳ họp thứ 6, HĐND huyện Đồng Hỷ khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 đã thành công tốt đẹp và hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra./.

                                      Thực hiện: Nguyễn Thơm (Đài TT – TH Đồng Hỷ)

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN ĐỒNG HỶ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Chùa Hang, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3820.129 - Fax: 02083.820.129

Email: ubnddonghy@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Uỷ ban nhân dân Huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Ghi rõ nguồn "http://donghy.thainguyen.gov.vn" khi phát hành thông tin từ website này