Khai mạc Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện Đồng Hỷ khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 (19/12/2017)

Sáng ngày 19/12, tại hội trường lớn của huyện, HĐND huyện Đồng Hỷ khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã khai mạc Kỳ họp thứ 7 nhằm đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Dự kỳ họp có đồng chí Ân Văn Thanh – Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh. Về phía huyện có đồng chí Phạm Văn Sỹ - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Khắc Tân – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Văn Thủy - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện;các đồng chí các nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ; các đồng chí trong BTV Huyện ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQ huyện, đại biểu HĐND huyện; Trưởng các phòng, ban ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, tổ chức hội đặc thù và lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn.

Đồng chí Phạm Phạm Văn Sỹ - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp

Phát biểu khai mạc tại Kỳ họp, đ/c Phạm Văn Sỹ - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã khái quát tình hình phát triển kinh tế xã hội của huyện trong năm 2017. Trong bối cảnh nền kinh tế của cả nước, của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, tình hình kinh tế - xã hội của huyện cũng đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, cũng còn nhiều hạn chế như công tác cải cách hành chính còn chậm so với yêu cầu, công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực như quy hoạch, đất đai, tài nguyên môi trường còn hạn chế, tiến độ triển khai một số công trình dự án còn chậm, đời sống một số bộ phận nhân dân vùng sâu vùng xa còn gặp nhiều khó khăn… Đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: “Đây là những vấn đề HĐND huyện cần tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ cả về nguyên nhân chủ quan, khách quan, trên cơ sở đó, đề ra các giải pháp xác thực để phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng an ninh của huyện trong năm 2018. Những nội dung kỳ họp HĐND xem xét và quyết định tại kỳ họp này có ý nghĩa rất quan trọng đến việc phát triển kinh tế, xã hội của huyện trong năm 2018 và những năm tiếp theo. Tôi đề nghị các vị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận dân chủ, tham gia ý kiến để quyết định vào các nội dung của kỳ họp, góp phần quan trọng để kỳ họp thành công, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển huyện Đồng Hỷ trong giai đoạn mới”.

Đồng chí Nguyễn Thị Yến - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện trình bày báo cáo tại kỳ họp

Tiếp đó thay mặt lãnh đạo UBND huyện, đồng chí Nguyễn Thị Yến - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện đã trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Theo đó, trong năm qua, các cấp, các ngành trong huyện đã tích cực thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội theo các Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND huyện. Tình hình kinh tế tiếp tục được giữ ổn định và phát triển, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp đã đạt được kết quả tích cực. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu trên địa bàn ước đạt 3.520 tỷ đồng, trong đó, giá trị sản xuất ngành công nghiệp ước đạt 1.348 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch năm; giá trị sản xuất ngành xây dựng ước đạt trên 750 tỷ đồng, tăng 73% so với kế hoạch; giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt gần 1.200 tỷ đồng. Thu cân đối trong ngân sách ước đạt gần 119 tỷ đồng, bằng 166,39% dự toán tỉnh giao. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt gần 46.000 tấn. Trồng rừng sản xuất đạt 147,48% kế hoạch năm. Diện tích trồng mới, trồng lại chè đạt trên 148ha, sản lượng chè búp tươi ước đạt 36.500 tấn… Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Đồng Hỷ đã xây dựng được gần 58.000m đường bê tông nông thôn; xây dựng được 12 nhà văn hóa, tổ nhân dân, bằng 300% kế hoạch, xây dựng thêm 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới… Việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội được cấp ủy, chính quyền huyện tiếp tục quan tâm. Trong năm, đã có gần 2.000 lao động được tạo việc làm mới, giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt 3,58%, giảm 3,2% số người nghiện ma túy. Công tác giáo dục, y tế có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống của người dân ngày càng được nâng lên. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, hoàn thành 100% các chỉ tiêu về công tác quốc phòng quân sự địa phương.

Năm 2018, huyện Đồng Hỷ chủ động khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIV và Nghị quyết HĐND huyện. Báo cáo tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thị Yến - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện nêu rõ: “UBND huyện xây dựng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018 với Mục tiêu tổng quát: Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao tỷ trọng ngành công nghiệp; đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, phát triển du lịch. Đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Tập trung nguồn lực xây dựng đồng bộ hạ tầng kinh tế - xã hội; xây dựng Khu hành chính mới và hạ tầng đô thị trung tâm huyện lỵ theo quy hoạch. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực; thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt các chính sách xã hội, bảo vệ môi trường, cải thiện đời sống dân cư”.

Trong ngày đầu tiên của Kỳ họp, các đại biểu còn được nghe nhiều Báo cáo, tờ trình quan trọng khác như: Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2017 và dự toán thu chi ngân sách huyện năm 2018; Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XIX; Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND huyện 6 tháng cuối năm 2017; Báo cáo thẩm tra, giám sát của các Ban HĐND huyện và các Tờ trình về danh mục các công trình đầu tư xây dựng năm 2018; Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung cơ chế khuyến khích phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2017 – 2020 trên địa bàn huyện; Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới huyện Đồng Hỷ giai đoạn 2016 – 2020… Để đáp ứng yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị của địa phương, tại kỳ họp, UBND huyện đã trình HĐND huyện bổ sung danh mục công trình đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020, bổ sung dự án Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu hành chính mới huyện Đồng Hỷ với tổng mức đầu tư dự kiến là 260 tỷ đồng từ nguồn vốn Nhà nước và cá nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Buổi chiều cùng ngày, Kỳ họp tiếp tục thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình và chia tổ thảo luận. Kỳ họp thứ 7 của HĐND huyện Đồng Hỷ khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 diễn ra trong 2 ngày 19 và 20/12/2017. Chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh những diễn biến và kết quả của kỳ họp./.

Thực hiện: Lê Nguyệt

Ảnh:  Nguyễn Thơm (Đài TT –TH Đồng Hỷ)

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN ĐỒNG HỶ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Chùa Hang, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3820.129 - Fax: 02083.820.129

Email: ubnddonghy@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Uỷ ban nhân dân Huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Ghi rõ nguồn "http://donghy.thainguyen.gov.vn" khi phát hành thông tin từ website này