Đảng bộ huyện Đồng Hỷ với công tác phát triển đảng trong đồng bào dân tộc thiểu số. (18/10/2016)

 

          Mới đây chúng tôi về xóm Lân Quan,  xã Tân Long. Đây là địa bàn có 100% hộ là đồng bào dân tộc Mông gồm 90 hộ gia đình với trên 350 nhân khẩu, cả xóm mới chỉ có 5 đảng viên người dân tộc Mông.

Ảnh: Một buổi họp chi bộ của xóm Lân Quan, xã Tân Long

        Cách đây 5 năm, Chi bộ xóm Lân Quan được thành lập, từ khi có Chi bộ  lãnh đạo, các hoạt động phong trào của xóm đã đi vào nề nếp. Mỗi đảng viên trên từng cương vị công tác đều gương mẫu trước dân, phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các đảng viên thường xuyên đến từng gia đình để tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Kịp thời hướng dẫn cho bà con cung cách sản xuất, tăng năng suất cây trồng vật nuôi. Vận động bà con loại bỏ các hủ tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, giữ gìn vệ sinh môi trường, phát huy và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Trước đây bà con dân tộc Mông xóm Lân Quan luôn thiếu đói quanh năm, đời sống chủ yếu phụ thuộc vào chu cấp của nhà nước. Đến nay do thay đổi cách nghĩ, cách làm, bà con đã tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất 2 ha lúa, 30 ha ngô 2 vụ đạt năng suất cao; trồng 5 ha rừng phủ xanh đồi núi trọc, phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm, tăng thu nhập kinh tế hộ. 5 năm qua, xóm đã giảm được hơn chục hộ nghèo, tinh thần đoàn kết, ý thức chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong bà con ngày càng được nâng cao. Nói về vai trò lãnh đạo của Chi bộ và trách của các đảng viên ông Dương Văn Lầu, Bí thư chi bộ xóm Lân Quan, xã Tân Long cho biết: “Là một bí thư chi bộ tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của một đảng viên và thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng bộ đưa về cơ sở, các đảng viên đều thực hiện và đưa cho nhân dân thực hiện tốt nghị quyết của đảng bộ xã Tân Long đã đề ra nhờ đó trong những năm qua đời sống của bà con đã được cải thiện đáng kể”.

          Từ  thực tế vai trò, trách nhiệm và hiệu quả công tác của các đảng viên người dân tộc Mông ở xóm Lân Quan cũng như hàng trăm cán bộ, đảng viên người dân tộc thiểu số ở huyện Đồng Hỷ đã và đang nỗ lực góp sức mình xây dựng quê hương, trong những năm qua Đảng bộ huyện Đồng Hỷ luôn quan tâm đến công tác phát triển đảng viên mới, nhất là đảng viên là người dân tộc thiểu số, nhằm tăng cường sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, củng cố, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở và phát triển kinh tế xã hội ở vùng khó khăn. Là một huyện miền núi có 43% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều năm trước công tác phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số ở huyện Đồng Hỷ còn gặp rất nhiều khó khăn. Do các xã vùng cao, vùng sâu địa bàn rộng, dân cư phân tán, trình độ dân trí còn hạn chế. Kinh tế khó khăn, nhiều thanh niên chưa ổn định việc làm, phải đi làm ăn xa, số còn lại lập gia đình, chỉ chú tâm phát triển kinh tế, xu hướng phấn đấu vào Đảng ở một số quần chúng nhân dân chưa được xác định rõ. Khắc phục những khó khăn trên, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đồng Hỷ đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 06 về công tác phát triển đảng viên giai đoạn 2011-2015, trong đó chú trọng phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số. Để Nghị quyết của Đảng bộ đi vào cuộc sống, Ban thường vụ Huyện ủy đã giao chỉ tiêu phát triển đảng viên tới Đảng bộ cơ sở, coi công tác phát triển đảng viên là một chỉ tiêu quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hàng năm. Phân công các Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ huyện trực tiếp phụ trách  kiểm tra, đôn đốc và triển khai công tác phát triển đảng viên ở Đảng bộ các xã miền núi. Đồng thời chỉ đạo trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện nâng cao chất lượng các lớp học bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú.

       Đảng bộ xã Tân Long thuộc xã vùng cao, có 90% số hộ là đồng bào dân tộc thiểu số. Để thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ huyện, Đảng bộ xã Tân Long đã quan tâm hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thanh niên dân tộc thiểu số là quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, giúp đỡ các quần chúng ưu tú nỗ lực phấn đấu vào Đảng. Trong 5 năm qua, Đảng bộ xã Tân Long đã phát triển được 55 đảng viên  mới, trong đó có 45 đảng viên là người dân tộc thiểu số và thành lập được 2 chi bộ mới ở xóm có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, đến nay 100% xóm  trên địa bàn xã đã có chi bộ, không còn phải sinh hoạt ghép, ông Lăng Viết Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Tân Long cho biết: “Chúng tôi đã rút ra những bài học kinh nghiệm đó là giao nhiệm vụ cho những đảng viên mẫu mực, có kinh nghiệm để giúp đỡ, kèm cặp quần chúng ưu tú. Ngoài ra còn tạo điều kiện giúp đỡ quần chúng ưu tú đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng như hỗ trợ xăng xe ….”.

         Còn ở  Đảng bộ xã Cây Thị thuộc xã miền núi vùng sâu của huyện, hàng năm Đảng bộ xã Cây Thị đã giao chỉ tiêu cho mỗi tổ chức chính trị xã hội và từng chi bộ mỗi năm phát triển từ 1 đến 2 đảng viên mới. Có đôn đốc chỉ đạo của Uỷ viên ban chấp hành đảng bộ xã phụ trách địa bàn. Trong 5 năm qua, Đảng bộ xã Cây Thị đã phát triển được 49 đảng viên mới, trong đó có gần 40% là đảng viên dân tộc thiểu số. Ông  Đặng Văn Minh, Bí thư Đảng ủy xã Cây Thị cho biết: “Trong những năm qua, công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên trẻ rất được Đảng bộ xã quan tâm, trong nhiều giải pháp thì Đảng bộ xã đã chọn những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số cũng như đoàn viên, hội viên phụ nữ để bồi dưỡng kết nạp đảng”.

         Từ việc làm tốt công tác phát triển đảng viên dân tộc thiểu số, đến nay Đảng bộ xã Văn Hán hiện nay có hơn 30% đảng viên dân tộc thiểu số. Các đảng viên dân tộc thiểu số ở đây đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua ở địa phương. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đã có 78 đảng viên là người dân tộc thiểu số ở xã hiến trên 7000 m2 đất làm đường giao thông và nhiều mô hình đảng viên làm kinh tế giỏi, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Là một trong những gia đình đảng viên hiến nhiều đất cho xây dựng đường giao thôn, anh Trần Văn Hiếu Đảng viên dân tộc Sán Chay xóm Làng Cả, xã Văn Hán cho biết: “Là một đảng viên trẻ, đảng viên dân tộc thiểu số tôi đã luôn nêu cao tinh thần , trách nhiệm của mình góp phần xây dựng quê hương. Tôi đã vận động gia đình hiến trên 800m2 đất để xây dựng đường Linh Nham - Đèo Nhâu”.

        Có thể nói trong 5 năm qua, công tác phát triển đảng viên,  nhất là đảng viên là người dân tộc thiểu luôn được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo gắn với  triển khai thực hiện tốt Đề án số 07 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên “về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên”. Công tác phát triển Đảng luôn coi trọng chất lượng ngay từ việc lựa chọn, bồi dưỡng đối tượng, thực hiện đúng, phương châm, phương hướng, tiêu chuẩn điều kiện, nguyên tắc thủ tục kết nạp đảng viên. Từ năm 2011 đến nay, toàn Đảng bộ huyện Đồng Hỷ đã kết nạp được 1.184 đảng viên, trong đó có 415 đảng viên là người dân tộc thiểu số chiếm hơn 35%. Nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện lên 6.201 đồng chí ở 54 tổ chức cơ sở Đảng. Trong 5 năm qua ở huyện Đồng Hỷ đã giảm được 45 xóm sinh hoạt ghép ở các chi bộ, đến nay chỉ còn 19 xóm có đảng viên sinh hoạt ghép tại 14 chi bộ. Nói về định hướng công tác lãnh đạo chỉ đạo phát  triển đảng viên dân tộc thiểu số của toàn Đảng bộ huyện ông Nguyễn Khắc Tân, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Đồng Hỷ cho biết: “ Đảng bộ huyện Đồng Hỷ xác định phát triển đảng viên dân tộc thiểu số trong giai đoạn tới là 1 nhiệm vụ rất quan trọng. Ban thường vụ đã đặt ra 1 số giải pháp để tổ chức thực hiện làm sao kết nạp đảng viên mới là dân tộc thiểu số đạt kết quả cao nhất. Một là thường xuyên củng cố tổ chức cơ sở đảng ở xóm, bản, tổ dân phố. Hai là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi đảng bổ xây dựng kế hoạch cụ thể để phát triển đảng viên. Ba là làm tốt công tác tạo nguồn từ chi đảng bộ cơ sở, và lãnh đạo, chỉ đạo, giao các đồng chí ủy viên ban thường vụ, ban chấp hành phụ trách cụm xã, phụ trách xã lãnh đạo chỉ đạo công tác phát triển đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thực hiện chỉ tiêu này”.

       Với định hướng lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện uỷ Đồng Hỷ như vậy tin tưởng rằng công tác phát triển đảng viên dân tộc thiểu số ở huyện Đồng Hỷ trong những năm tới sẽ đạt hiệu quả cao, tạo đà cho kinh tế xã hội vùng khó khăn phát triển, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh,thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đồng Hỷ lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015- 2020./.

 

                                                                   Bài: Trương Xiển

                                                                   Ảnh: Hoàng Lưu

 

 

 

 

 

 

 

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN ĐỒNG HỶ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Chùa Hang, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3820.129 - Fax: 02083.820.129

Email: ubnddonghy@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Uỷ ban nhân dân Huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Ghi rõ nguồn "http://donghy.thainguyen.gov.vn" khi phát hành thông tin từ website này