Đảng bộ huyện Đồng Hỷ tăng cường công tác xây dựng Đảng, đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống (28/01/2017)

   Năm 2016 vừa qua năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Đồng Hỷ lần thứ XXIV và cũng là năm diễn ra Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XII, cùng với Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc Hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021. Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đất nước và địa phương, năm qua Đảng bộ huyện luôn chú trọng công tác lãnh đạo xây dựng Đảng, làm nền tảng chính trị vững chắc đưa các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện.

Các tập thể xuất xắc được khen thưởng. Ảnh: Nguyễn Thơm

 Năm 2016, Đảng bộ huyện Đồng Hỷ có có 54 Chi, Đảng bộ trực thuộc với 6.350 đảng viên. Để nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và Ban thường vụ Huyện ủy Đồng Hỷ đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo công tác xây dựng Đảng vững mạnh về 3 mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức. Trong đó giáo dục chính trị được tăng cường và coi trọng, tạo sự thống nhất cao từ nhận thức tới hành động thực tế và hiệu quả trong các Cấp uỷ và cán bộ đảng viên. Trong năm qua, Đảng bộ huyện đã tổ chức tốt việc học tập, quán triệt và triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, chương trình, đề án của Trung ương, của tỉnh và huyện. Nhất là tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của các Cấp ủy và nhận thức chính trị tư tưởng, hành động cho từng cán bộ, đảng viên, xây dựng chương trình hành động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực công tác; tích cực tuyên truyền cho nhân dân thực hiện các Nghị quyết của Đảng và học tập làm theo phong cách, đạo đức của Bác từ những việc làm cụ thể nhất. Cũng trong năm qua, Đảng bộ huyện đã triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4 khoá XII về “tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng”.  Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của Đảng, nhằm Tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đồng thời, xác định hệ thống giải pháp để đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở các tổ chức cơ sở Đảng. Kịp thời ngăn chặn và khắc những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng ở các cấp ủy trong toàn Đảng bộ huyện, góp phần nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, phát huy năng lực, trách nhiệm của cán bộ đảng viên. Nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt trong cơ quan cấp uỷ Đảng, Chính quyền các cấp. Tạo quả hiệu công tác lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh trên địa bàn huyện. Cùng với việc đó, Ban chấp hành Đảng bộ huyện và Ban thường vụ Huyện ủy thường xuyên lãnh đạo các tổ chức cơ sở Đảng chú trọng công tác xây dựng Đảng, tăng cường kiểm tra giám sát của Đảng, làm tốt công tác phát triển đảng viên; quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt của các tổ chức cơ sở Đảng. Do vậy hầu hết các tổ chức cơ sở Đảng trong huyện đã có nhiều đổi mới, năng lực lãnh đạo toàn diện của các Chi, Đảng bộ ngày càng được nâng cao. Kết quả năm 2016, toàn Đảng bộ huyện Đồng Hỷ có 31 tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh, bằng 57,1%, trong đó có 15 tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu; 20 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Về chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở có 201/362 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh. Trong đó có 51 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Còn 144 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 17 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ. Toàn đảng bộ có 6.350 đảng viên, trong đó có 5.531 đảng viên được đánh giá chất lượng, thì có 691 đảng viên hoàn thành suất sắc nhiệm vụ, 4.470 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Có thể nói nhìn lại năm 2016 vừa qua, Ban chấp hành Đảng bộ huyện và Ban thường vụ Huyện ủy đã phát huy tinh thần dân chủ, trí tuệ, nâng cao năng lực lãnh đạo kịp thời ban hành và triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống; phát huy tinh thần đoàn kết trong các Cấp ủy, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong gương mẫu đi đầu các phong trào thi đua ở các cấp các ngành, các địa phương trong huyện. Tạo động lực mạnh mẽ cho kinh tế xã hội của huyện ngày càng phát triển. Năm qua mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, song nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội của huyện đã vượt kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, và giá trị  sản xuất Nông, Lâm nghiệp đều vượt chỉ tiêu kế hoạch đề, chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm và đẩy nhanh tiến độ, cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng. Thu ngân sách huyện Đồng Hỷ năm 2016 đã đạt 129 tỷ 804 triệu đồng, bằng 156,2% dự toán ngân sách tỉnh giao và bằng 127,3% dự toán huyện giao. Đặc biệt năm qua, bằng các chính sách phát triển kinh tế, quan tâm đào tạo nghề cho lao động nông thôn; Đảm bảo  an sinh xã hội và giải pháp giảm nghèo bền vững, huyện đã tạo việc làm mới cho 3.313 lao động đạt hơn 150% kế hoạch, và giảm được 2,33% hộ nghèo đạt 116,5%  kế hoạch, đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện xuống còn 17,36%. Công tác quốc phòng an ninh được giữ vững, hệ thống chính trị được xây dựng vững mạnh.

Phát huy kết qủa đã đạt được, năm 2017, Ban chấp hành  Đảng bộ huyện, Ban vụ Huyện ủy Đồng Hỷ tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết TW4 khóa XII. Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, chú trọng công tác xây dựng Đảng, gắn công tác đảng với đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đảm bảo quốc phòng, an ninh, để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống./.

Bài: Trương Xiển (Đài TT – TH Đồng Hỷ)

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN ĐỒNG HỶ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Chùa Hang, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3820.129 - Fax: 02083.820.129

Email: ubnddonghy@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Uỷ ban nhân dân Huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Ghi rõ nguồn "http://donghy.thainguyen.gov.vn" khi phát hành thông tin từ website này