Đảng bộ huyện Đồng Hỷ Quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 (21/04/2018)

Cuối năm 2017, huyện Đồng Hỷ thực hiện điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 422/NQ-UBTVQH14 ngày 18/8/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo đó, năm 2018 này là năm đầu tiên huyện triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị với địa giới hành chính mới. Do đó, bên cạnh những thuận lợi huyện cũng gặp không ít những khó khăn. Trước tình hình đó, ngay từ đầu năm Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ các giải pháp, nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm.

Khu Tái định cư khu hành chính huyện đang được triển khai thi công

Năm 2018, Đảng bộ huyện Đồng Hỷ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 12 Nghị quyết, 3 Đề án chuyên đề trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị đã được BCH Đảng bộ huyện xây dựng và ban hành ngay từ đầu nhiệm kỳ, đồng thời tập trung giải quyết những thách thức trong quá trình phát triển, nhất là sau khi điều chỉnh địa giới hành chính. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã lãnh đạo thực hiên ngay việc rà soát, bổ sung kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của huyện, trên cơ sở đó định hướng phát triển trên một số ngành, lĩnh vực chủ yếu trong giai đoạn mới cho phù hợp với tình hình thực tiễn của huyện; thực hiện rà soát, sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở đó đề ra những giải pháp để tiếp tục thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đã đề ra. Trong đó, nhiệm vụ ưu tiên trước nhất trong năm là tiếp tục tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu hành chính mới huyện Đồng Hỷ. Với tinh thần khẩn trương, bảo đảm tiến độ và chất lượng đúng quy định, đến nay huyện đã thực hiện phê duyệt xong quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 của khu đô thị-hành chính với tổng diện tích 196,6 ha, quy hoạch chi tiết 1/500 khu hành chính giai đoạn 1 với diện tích 13,6 ha; đã phê duyệt phương án và hoàn thành việc chi trả bồi thường được 3,2ha khu trụ sở Huyện ủy - HĐND - UBND huyện và 6,8 ha khu tái định cư. Hiện nay, nhà thầu và đơn vị thi công đang tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng khu tái định cư của dự án. Ông Vũ Quang Dũng - Trưởng BQL các dự án Đầu tư và xây dựng huyện cho biết: "Đối với Khu tái định cư phục vụ cho Khu trung tâm hành chính huyện vừa được chúng tôi khởi công xây dựng, tiến độ thực hiện 150 ngày. Chúng tôi quyết tâm thực hiện dự án này đảm bảo tiến độ. Đối với khu trung tâm hành chính đến nay cơ bản đã giải phóng xong mặt bằng, chỉ chờ phê duyệt các bước, các thủ tục đầu tư theo quy định, lựa chọn được nhà thầu là sẵn sàng đưa vào khởi công".

Bên cạnh đó, huyện cũng phối hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các cơ quan ngành dọc đầu tư xây dựng trụ sở của các cơ quan đơn vị trong giai đoạn từ nay đến năm 2020; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ một số công trình, dự án, đặc biệt là các công trình kết cấu hạ tầng kết nối giữa khu vực trung tâm khu hành chính mới với một số vùng của huyện, thông qua đó tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội đồng thời gắn với việc thực hiện Đề án nâng cấp Hóa Thượng trở thành đô thị loại 5 sau khi hoàn thành trụ sở làm việc và trung tâm hành chính của huyện tại xã Hóa Thượng.

Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ huyện Đồng Hỷ đã kịp thời chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung các giải pháp trọng tâm để khắc phục khó khăn và phát huy những thế mạnh vốn có. Theo đó, trên lĩnh vực công nghiệp tiếp tục tạo điều kiện phát triển sản xuất vật liệu xây dựng, thu hút đầu tư vào lĩnh vực may mặc; đồng thời đẩy mạnh khai thác và chế biến sâu khoáng sản theo hướng phát triển bền vững. Ông Đỗ Thanh Bình – Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Luyện kim đen Thái Nguyên nhận định: "Huyện Đồng Hỷ là địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sản xuất, kinh doanh. Điều đó được thể hiện thông qua việc huyện đã có rất nhiều những cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn sản xuất, kinh doanh được thuận lợi. Lãnh đạo huyện cũng thường xuyên chỉ đạo các phòng ban chuyên môn phối hợp với các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động của đơn vị. Đặc biệt, thời gian vừa qua công ty Luyện Kim đen cũng đã nhận được sự hỗ trợ rất lớn trong việc hướng dẫn bồi thường giải phóng mặt bằng để công ty sớm có mặt bằng sạch thực hiện giai đoạn 2 của nhà máy luyện gang".

Với tiềm năng, thế mạnh để phát triển cây chè, huyện Đồng Hỷ xác định đây là cây trồng mũi nhọn mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân, đồng thời cũng là định hướng trọng tâm trong phát triển nông, lâm nghiệp của địa phương. Theo đó với nhiều chính sách hỗ trợ để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị cây chè như HĐND huyện đã có Nghị quyết chuyên đề ban hành một số cơ chế hỗ trợ một số loại câu trồng trong đó có hỗ trợ giống chè; đẩy mạnh việc ứng dụng quy trình VietGAP trong sản xuất một số cây trồng chủ lực đặc biệt là trong sản xuất chè, cùng với cơ chế của tỉnh thì huyện cũng đã có cơ chế hỗ trợ cấp giấy chứng nhận VietGAP cho các diện tích sản xuất chè theo tiêu chuẩn này. Với nhiều chính sách hỗ trợ để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị cây chè như vậy, đến nay, toàn huyện có trên 3.000 ha chè, trong đó trên 1.000 ha được sản xuất theo quy trình VietGap; giá trị thu nhập trên 1 ha chè bình quân đạt 250 triệu đồng/năm. Thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; phấn đấu xây dựng thêm 3 xã về đích nông thôn mới, để đưa tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 8 xã cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm huyện cần thực hiện trong năm 2018 này.

Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, các giải pháp về giảm nghèo, đào tạo nghề và giải quyết việc làm tiếp tục được quan tâm thực hiện, nhằm cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Đặc biệt, một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm được Đảng bộ huyện tập trung triển khai thực hiện, đó là triển khai có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, BCH Trung ương Đảng, khóa XII về đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị theo hướng sắp sếp lại tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18, 19 Hội nghị Trung ương 6 khóa XII. Trong đó rà soát, sắp xếp lại đội ngũ công chức của các phòng, ban, đơn vị trong huyện, trên cơ sở đó bố trí sắp xếp lại một số chức danh lãnh đạo theo hướng kiêm nhiệm như Trưởng Ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị, Trưởng Ban Dân vận kiêm Chủ tịch UBMTTQ, giảm một số cấp phó ở một số đơn vị, phòng, ban, ngành; chức danh Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND tại một số xã thị trấn trên địa bàn huyện. Sắp xếp lại một số xóm, tổ dân phố và thành lập  một số trường liên cấp ở một số xã, thị trấn có điều kiện trên địa bàn.

Qua rà soát các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, có rất nhiều chỉ tiêu, Nghị quyết Đại hội được đánh giá là sẽ có khả năng hoàn thành và hoàn thành vượt mức tương đối thuận lợi. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có 3 chỉ tiêu để hoàn thành từ nay đến hết nhiệm kỳ còn rất nhiều khó khăn đó là chỉ tiêu về giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản và số xã về đích nông thôn mới. Nguyên nhân chủ yếu là giá trị và số các đơn vị đã đạt chuẩn nông thôn mới được bàn giao sang thành phố một phần. Tuy nhiên BCH Đảng bộ huyện với quyết tâm chính trị cao vẫn bổ sung thêm một số giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện để phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24 đã đề ra. Đồng chí Phạm Văn Sỹ - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chia sẻ: "BCH Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo đẩy nhanh cải cách thủ tục hành chính trên cơ sở đó thu hút các nguồn lực đầu tư, nhất là các chỉ tiêu về thúc đẩy sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; tập trung đẩy mạnh Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao hiệu quả của các vùng sản xuất chuyên canh, đặc biệt là phát huy thế mạnh của cây chè, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản; huy động các nguồn lực để đầu tư cho chương trình xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt là thực hiện tiêu chí nâng cao thu nhập cho người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo ở một số xã đặc biệt khó khăn và xã ATK của huyện. Cùng với đó thực hiện tốt việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy để nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo điều hành và tạo điều kiện để thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển trong địa bàn huyện".

Nhờ xác định đúng trọng tâm các nhiệm vụ của năm, đồng thời triển khai có hiệu quả các giải pháp thực hiện, mà quý I/2018, huyện Đồng Hỷ đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận: giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng đạt 525 tỷ đồng, tăng 3,5% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt trên 300 tỷ đồng, tăng 3,9% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách trong cân đối đạt gần 25 tỷ đồng, việc đổi mới, sắp xếp lại bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII được triển khai đúng tiến độ. Đây là tiền đề quan trọng để địa phương tiếp tục nỗ lực và phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển của năm 2018 và trong cả nhiệm kỳ./.

                        Bài và ảnh: Nguyễn Thơm (Đài TT-TH Đồng Hỷ)

 

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN ĐỒNG HỶ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Chùa Hang, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3820.129 - Fax: 02083.820.129

Email: ubnddonghy@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Uỷ ban nhân dân Huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Ghi rõ nguồn "http://donghy.thainguyen.gov.vn" khi phát hành thông tin từ website này